Så fungerar det

För att vi ska kunna hjälpa dig på direkten använder vi TeamViewer som support-verktyg. Med TeamViewer fjärrstyr vi din dator — medan du ser på — och löser dina problem.

Kontakta oss
Support